Skip to main content alibris logo
Tri Tuệ Hoan Hỷ: Bản in Nm 2017 - Rinpoche, Yongey Mingyur, and Minh Tiến, Nguyễn (Translated by), and Diệu Hạnh, Giao Trinh
Filter Results
Shipping
Item Condition
Seller Rating
Other Options
Change Currency

Theo cach nhin của Phật giao thi từ 2.500 nm nay, mỗi một giai oạn trong lịch sử nhan loại ều co thể ???ợc mo tả nh??? la một "thời ại bất an." Sự bất an ma chung ta cảm nhận hiện nay a la một phần của kiếp ng???ời từ bao thế kỷ rồi.

loading
Trí tuệ hoan hỷ: Bản in nm 2017 2017, United Buddhist Foundation

ISBN-13: 9781545499603

Vietnamese

Trade paperback